Verslagen

Definitief een einde gekomen aan alles wat enig sinds mogelijk leek. Hoe kan dit nog ooit worden opgeklaard. Dit tekent het dat zich het noemen vereenzelvigd. Het kan helemaal geen enkelheid zijn, noch een meerheid. Bind zich nergens aan. Het enige wat hier telt is het uitgeleegd, uitgewoond, uithuizen. Van opnieuw opnieuw opnieuw beginnen. Waar de mogelijkheden terug worden geworpen op een niet meer dan zal het zich nooit meer laten zien. Het werken aan dit zal altijd worden beschreven; het hopeloze. Het is verspild. Het brood smaakte nog wel maar wist ik veel dat het tijdens de toespraak op hetzelfde moment in de soep werd gedoopt. Dat maal verbittert me in de mond. Geen eenzaamheid maar het verlaten tekent het. De gevangenen van Limbo, onmogelijk zich tot streven te kunnen laten dwingen daar er alleen nog onwetendheid kon heersen. Sluiten de ramen zich en de bonenstaak woekert voort. Dit bleek een zoeken naar het einde van de regenboog. Verblind door klatergoud werd er een dorp gebouwd dat niets meer bleek als een verzameling losstaande huizen in uiteenlopend materialen opgetrokken. Er rest zich niets anders dan de woestijn in te gaan. De enige hoop die daar gekoesterd is de manna.Het gaat niet meer wat hier nog in de gezamenlijkheid plaats vind. Het hoeft zich niet te kennen. Het is in dit zelf een vergeten. Er is nu alleen dit hier. Het blijft behouden zich. Kan niets meer doen, dat nooit kon. Het opgerold te worden en te gaan naar het uitzicht. Hoe kunstig dit alles van zichzelf was bleek niet door. Het bleek door dit ongeraakt doorgebroken trippelend ver weg. Dit stenen altaar waar ik als zoon mag fungeren. Jammerlijk klinkt er geen woord van boven en is dit niet langer hopen. Hier rest alleen het verlaten, verraden, verdrieten over het ooit. Welkom op de trap naar de stad van Dis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s