15 thoughts on “Huygens op de knie

  1. Om uit te gaan van een goddelijk weten moet je twee premissen hebben. 1.. dat er een al wetendheid is en 2. dat er te weten is. Om te weten van deze alwetenheid moet worden uitgegaan dat zij bestaat, of te wel zij moet worden gelooft. Geloof heeft niets te maken met weten. Al dus is vastgesteld dat weten en geloof verschillend zijn kan niets anders worden geconcludeerd dat het weten van het goddelijk weten een illusie moet vormen, daarvoor is het tevens riskant geworden om een waarlijke uitspraak te doen dat er geweten kan zijn. Dat het persoonlijke denken aanneemt dat zij weet mag slecht als een veiligheidsgordel worden gezien om niet door te draaien.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s