CCCicero

Een schrilte ademtverdacht

heb ik even

tot dan

of als

het is die tas op detrap

die geraakte hand

ach

het moet niet

ze is

 

waar je zou moetenworden gevangen

lijkt eender dezeandere kant

het is dat ook welgezien

 

het vernaderen vanlichtloos

en dat stappenloosmemoreren

schiet in het blauwvoorbij

zijn nachtelijkverschieten

 

moet tussendoorgedrempeld

tweemaal zekerwachten

in gezusterlijkbenauwen

 

deze hoek geslagenroept omver

waar uit strakgetrokken

wordt verzekeren inzichzelf

 

ingetreden als onmachtig

laat het bevochtigen

mijn verscheurendelippen

in jouwaandachtigheid

 

waar misschien isverdeeld

maken naderingen totooit

waakt de nieuweafstand

 

gelijk wenst in dieveroudering

tikt mijn glas naaroranje

of bijna rood &wit

wat de hand lijkt tesluiten

 

geeft even aan mijntoch

had je doorschenen

wat gaat ombeslechten

 

welk gelijk isgetrokken

waarin is geopperd

lijst naar de altijd

tot in deveronderstelling

 

buig ik onder hetbeeld

versteendebedwinging

voor de zuiverheid

 

wellicht is mijn naastwaar

dat zij dit moetweigeren

uit te ver enontdaan

 

wil mijn ooit nogworden

dan beveel ik dus dereder

in het groeveregelaat

van de duisterevoeten

 

wist jij van elkeberoering

in dit verjongendhart

wat niet schijnt tewillen

 

daarom is misschienwaar

tot zijn begingelijkt

en haar stem waakt.


(JUR winnaar en Maaike Haneveld Publiekswinnaar)

2 thoughts on “CCCicero

 1. Interessante reflectie ACG – zoals een dag toch altijd weer langer duurt dan…


  het was altijd
  weer het laatste
  woord

  laten we erom tossen
  zei ze nog

  ik neem de zijkant wel

  alsof enkel zij begreep
  waar tegels
  nu het onkruid
  eenmaal verdwenen was

  eigenlijk voor diende

  een oranjebitter op de poezie – maar een roseetje mag natuurlijk ook

  groetjes Jur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s