CCCicero

Een schrilte ademt
verdacht

heb ik even

tot dan

of als

het is die tas op de
trap

die geraakte hand

ach

het moet niet

ze is

 

waar je zou moeten
worden gevangen

lijkt eender deze
andere kant

het is dat ook wel
gezien

 

het vernaderen van
lichtloos

en dat stappenloos
memoreren

schiet in het blauw
voorbij

zijn nachtelijk
verschieten

 

moet tussendoor
gedrempeld

tweemaal zeker
wachten

in gezusterlijk
benauwen

 

deze hoek geslagen
roept omver

waar uit strak
getrokken

wordt verzekeren in
zichzelf

 

ingetreden als onmachtig

laat het bevochtigen

mijn verscheurende
lippen

in jouw
aandachtigheid

 

waar misschien is
verdeeld

maken naderingen tot
ooit

waakt de nieuwe
afstand

 

gelijk wenst in die
veroudering

tikt mijn glas naar
oranje

of bijna rood &
wit

wat de hand lijkt te
sluiten

 

geeft even aan mijn
toch

had je doorschenen

wat gaat om
beslechten

 

welk gelijk is
getrokken

waarin is geopperd

lijst naar de altijd

tot in de
veronderstelling

 

buig ik onder het
beeld

versteende
bedwinging

voor de zuiverheid

 

wellicht is mijn naast
waar

dat zij dit moet
weigeren

uit te ver en
ontdaan

 

wil mijn ooit nog
worden

dan beveel ik dus de
reder

in het groevere
gelaat

van de duistere
voeten

 

wist jij van elke
beroering

in dit verjongend
hart

wat niet schijnt te
willen

 

daarom is misschien
waar

tot zijn begin
gelijkt

en haar stem waakt.


(JUR winnaar en Maaike Haneveld Publiekswinnaar)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s