zinderslam

Zo begon het in gelijkheid

waar lag het dat

of als om waarom

 

tak om de lijn

in van het gordijnen

reikt tot in het zo

 

wat grijpt dan

op slokt in

en verlaat dan

 

waar zo naar had

in alsmaar gaat dan

van verknijpend vergat

 

nu de lijn even tikt

richt omhoog gelijkt

voortdurend zodat

 

of wil ik daar eens

heb het om eens dan

en zeg het eens geraden

 

die draden gehangen

sluiten over gepasseerd

die daar als altijd

 

en weer om weer om weer

komende van vervolgen

reikt naar je eigen

 

heb ik daarbij dit eigen

wil van dat eigen lijken

om weten te raden

 

dit in en zoveel dan

ziet om raderen zijn

om ik elke dag spreekt

en jij dat hebt genomen

 

die kans weet het verdriet

volgend op zovelend

blijvend in mijn gelijk

 

wordt zijn als knie en bank

vouwend in de strekking

bloot het voor te staan

 

maar amper de laatste stem

die zo goed en wel bespreekt

dus wordende en gelatende

 

maak ik af je eerste lijn

voorwerpend bezichtigend

moed laten in genadigheid

 

vertrekt maar weet om niet

heeft zich moeten laten gaan

of weet je daarbij enzo

 

het nog weten van wat is enzo

of kan ik zo dan heb dat

na ik dat zegt is met zo

 

klakt op en laat geroepen

noemt zich over maar braakt

helpt in of doorgeslagen

 

moet dan daar wijzingen

we hebben kunnen gaan

als de vergissing tot als

 

en wat in overzicht

zich kreeg toegetrokken

wordt een beroep op zichzelf

 

maar wat weet het zelf

dat dan kan zich ooit

voor het eerste laten gaan

 

de radelijken over de voeten

worden uitgestreken

bevuring bedacht zeker

 

weer om hoe gaat dat

mag ik je hebben

of kan je genadig zijn

 

maar ik om je hebben

reikt tot zonder die

voelt bij zijn kennen

 

tussen die gelijke handen

uitlaten of hebben gewaterd

helt nu tot ze daarin weggaat

 

kruist de verstening

mogen naderen in soms

of streepverwachting

 

wat al zo bevooroordeelde

gaat wel zich naar

die omhoog zwaarte

 

tot nu hebben willen kennen

wat we ooit hadden kunnen

draait naar wat kon

 

het gelijk wat zich niet kent

en in rillen van de muren

tot eens of wat ramen

 

maak de uitkijk op groener

weet soms zich beknelder

waar vervolgens daar groeit

 

het houdt daarbij op

of kan dat zo genadelijke

en besproken voelen

 

of kan na eens bij tot

het veer nog dat kan

roemt en waakt over

 

moet zich dan wel

heeft dat komende

maar zij naderhand zo

 

ik dat nog of in

droog van als tot

en heb geleken

 

over na ik om van als

heb bijna voorgesteld

maar nog ik haak inbegrepen

 

die zoveelste mijn eerste

om de dingen geraden

en hebben geladen

onzamelijk gezegenen

 

die nog meer braakt

hebben we dan de kunde

en vergeten te raken

 

de wil van als en zo nog

om toch ik heb en dat

voorals om dan weer

 

daar hebben jouw ogen

het vuur beladen

tot ik je dacht te missen

 

het was van jullie beide

jij vooral benoemd

en zij om nader gelaten

 

zij vooral in waren zettend

of ze niet kon zinnen

en blijft me even ontnaderen

 

die namen van zo even

genoegend vergeleerd stervend

kans of en dan weer bij

 

heb wat mis gelijkt een als

het weet te zijn bijna

heft van om voortslepend

 

ken jij die mogenheid

uit die schakeling

knurftig beladen willen

 

hoe bedruipend die dankbaarheid

maken zij zich wel verschillend

maar gaan voorgeschoten

 

zo graagt zijn opgenomen

de dergelijke zaken van gelijk

en tuurlijk dan het zijn

 

ken jij dan dit en dat weer

mogen je daarbij voorstellen

tot elke gemaakte betekenis

 

maar zijn als de stappen

niet nu en als willekeurig

heb geen directe ordening

 

hoe je mij en tot heb ik

nu kan gaan zo dan

grijpt tussen de driehoek

 

welke bezwaring voornamelijk

moet je dat zien genadigen

onder stellen hebben genaamd

 

maar dat nu om wil sluiten

en dan kant het voortgaan

hangt het kleiner en direct

 

wordt mijn en gisteren

het takt kunnen nissen

wat jij mij laat uitstellen

 

heb meer tot weer daar eens

en als dat toch of en na dan niet

gaf toe of bij kan nu

 

heb ik kunnen zijn ik over

die willing heeft gekruist

stromend nachtelijk luimen

 

prijkend die vervallingen laten

je heft hebben gehangen

dof zolang jij zei

kan verhankelijkingen dik daarom

 

dat gestorven zijn willen

om maar te veel gelaten

willen meer naar ooit

 

kan je dan sterken

nog als heeft strekken

van jouw dik stremsel

 

gegroet nader weten

of verslopen genadelijke

het twee en eens dan

 

dat we uitsluitend zijn geraden

ze bedreigen zichzelf

om die angst te volgen

 

wat iets is als zo echt

beeld na gelijkenis

om mijn dochters binnen

 

uitgeleverd aan verzoeking

maar wat willen jullie dan

ik heb het niet meer

klaar voor versterving

 

het zachte antwoord

dat je niet wilt talen

als alleen maar enzovoort

 

je bent behoord gekant draad

moet ik je wel dat zeggen

of schaam jij je kartonnen

 

nog meer in het bord gebogen

genoegende brakende namen

laat zijn van met je even

 

waar dan heft zich dat doet

nu wil het gedaan

onnamelijk zich voorgesteld

 

welke naam moet je dan

mocht volgens het stillen

en uitbalanceren en gelijken

 

moet zij zich gestellen

want kan onbekend worden

voor je hebt mij daarin bevolen

 

die zo en reikt om die dadelijkheid

mijn gehad hebben kan voorts

wil kan groter naar geen structuur

 

dit warend dacht gezalfd

ben acht om de stelling

wil je nu als en dan weer

 

heb dan dat als gelaten

wil blijkt om daar eens

heeft geijzerd in zeer

 

het getikkelende ontlucht de ziel

om die worm in de maag

makende in verwachting ontheeld

 

de wakening van papieren wil

tot gewenste versnippering steelt

om zijn voorwerk gestalte brakend

 

weet zich en omdat zo toch niet

wat dat of en wist nooit meer om

en was als gelaten willende stukkend

 

een hele grote brei in het hoofd

waarin jezelf ademloos

hebt kunnen ophouden

 

gevolgstrekkend niet gelegen

of waar wordt van de nadering

kan niet groter verspreken

 

had ze daar hem daar maar gelaten

mijn zoveelste voorzicht geloeft

verder moet waar gevolgzaamd

 

wat nog wel dat zo vervolgt

moet het hebben te kennen

wakend nog slaat draad

 

die wordt genomen en gelucht

en wetend als zoveelste waarheid

ontkennend in de arm van ver weg

 

daar we de vensters geleken

om de uitlogeningen te veronderstellen

en knopend de ijzering verraden

 

die ramen het vanzelf konden

nog hebben gekozen in langer

moet zich kunnen uitmaken

 

dat zich dus daar in die test is

en je vermoedelijk kan laten wil

geeft bij in die denkt later

 

zocht even de trage namen

maar heeft ook achtergelaten

nu we tegenover elkaar lagen

 

hij wil dat zijn dingen zijn

die toch groter maken

een lonken naar bijtgraag

 

zoekt willekeurig dankbaar

van je wetend najagend

dus vervolgens wil gegevend

 

dus blijkt het weer

in diezelfde eters

of anders voorgezet

 

heeft de mogelijkheid

om daarmee kunnend te zijn

willen zo naderend niet

 

ik ken de tijdzekerheid

die geroosterd wordt

en zij mijn nog wordende

 

je kan mijn gezegde spreken

zwaar benaderbaar waken

die zegende willende toch nog bedankt

 

waren we vervolgens

zelfs wij kunnen nu wel

slepend dat gelukkig niet

 

dus verzakken we beiden

de schuiering lakend

zelf maakt dat eenzaam

 

moet het geheel de lach

sprekend vissen zijn spreiding

groter dan de klacht

 

had ik wel moeten zijn

waar we eens waren

maakt nu even genadig

 

dus nog als je ogenkruis

die mijn voetenloos geeft

gelijkt het betrekkelijke

 

zocht moet bedanken

wakend tot ontleden

geraakt in wetend tegenover

 

heeft niet zijn geraakt

die maakt toch wij

blijft het afgezogen weg

 

groter gegrepen spleet

die benachteling tot vochtigingen

weer slecht als altijd reed

 

daarbij dus aan kan sluiten

de verte uitgeroepen

en begeven wenken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s