In de Prinsentuin

Aaneengesloten gegrepenPrinsentuin_2007_051

wordt dan zomaar bleek

weegt zich het verwacht

tot waarin wordt gezocht

en uitgesproken

de staking van mompelen

stralend tussen het overheen

tot wat wordt bericht

en weer uitgegeven                      foto:Saskia van den Heuvel

zijn we daarin nogmaals 

of anders blijkt bekend

het gaat daar zo mee door

om dan te zijn in de vervolgingAcg_vianen_leest        foto:Bert Bevers

gloring van het later.

of anders
blijkt bekend

het gaat daar zo mee door

om dan te zijn in de vervolging

gloring van het later.

 

Advertisement

In de Prinsentuin

Aaneengesloten gegrepenPrinsentuin_2007_051

wordt dan zomaar bleek

weegt zich het verwacht

tot waarin wordt gezocht

en uitgesproken

de staking van mompelen

stralend tussen het overheen

tot wat wordt bericht

en weer uitgegeven                      foto:Saskia van den Heuvel

zijn we daarin nogmaals 

of anders blijkt bekend

het gaat daar zo mee door

om dan te zijn in de vervolgingAcg_vianen_leest        foto:Bert Bevers

gloring van het later.

of andersblijkt bekend

het gaat daar zo mee door

om dan te zijn in de vervolging

gloring van het later.

 

in de Bonnenpolder

dat het deze ontrolde tijd isAcg

zit bijna tot het
weer

dat bloedend op het dak zit

waakt het naar
ongeveer

dat onbepaald wil

waarin verder wordt
gezet

dat wacht op aangesproken

gaat in weg genomen

dat nogmaals eens ging

moet het zichzelf
afwachten

dat later en later wordt

grijpt zich naast
de schouder

dat onverwachts beziet

beide om dat geven

dat ogen aan wil sluitenAcgvianen_2

opgenomen met de
hand

dat passend deelt

wegend in
genaadloos

dat oordelen verlost

maatloos is verpakt

dat het eerste herontmoet

gebeeldheden in die
zin

dat uitgerust laat merken

waar twinkelingen
lagen

dat nog maar weer naar gaat

laat het dat
bezocht

dat met eerder af weekt.

in de Bonnenpolder

dat het deze ontrolde tijd isAcg

zit bijna tot hetweer

dat bloedend op het dak zit

waakt het naarongeveer

dat onbepaald wil

waarin verder wordtgezet

dat wacht op aangesproken

gaat in weg genomen

dat nogmaals eens ging

moet het zichzelfafwachten

dat later en later wordt

grijpt zich naastde schouder

dat onverwachts beziet

beide om dat geven

dat ogen aan wil sluitenAcgvianen_2

opgenomen met dehand

dat passend deelt

wegend ingenaadloos

dat oordelen verlost

maatloos is verpakt

dat het eerste herontmoet

gebeeldheden in diezin

dat uitgerust laat merken

waar twinkelingenlagen

dat nog maar weer naar gaat

laat het datbezocht

dat met eerder af weekt.

Kunstkoeien en Woerdstock

Het bijna als wij

als we dachten

als we waren

Sprekend en roterend

dus wel

of

hopelijk

Die naderende landschappelijkheid

is terug

om

het wil zo

Ken jij de volgorde

 

Maar waar was je

of

hoeveel kan het zo

Dit gelijk spreken

van elke gesprokenheid

Het gelijk dat nooit

waar tussen daar

ons vel viel

 

Tot elk achtergelaten spoor

wat verder bracht

in gelaten denken

Blekend tot thuis

onder verdonkeren

en

gebroken ademend

Is waarin we niets herkenen

het breed bekeken

en

zwellend hoofd

Dit werk van onze gezamenlijkheid.

Kunstkoeien en Woerdstock

Het bijna als wij

als we dachten

als we waren

Sprekend en roterend

dus wel

of

hopelijk

Die naderende landschappelijkheid

is terug

om

het wil zo

Ken jij de volgorde

 

Maar waar was je

of

hoeveel kan het zo

Dit gelijk spreken

van elke gesprokenheid

Het gelijk dat nooit

waar tussen daar

ons vel viel

 

Tot elk achtergelaten spoor

wat verder bracht

in gelaten denken

Blekend tot thuis

onder verdonkeren

en

gebroken ademend

Is waarin we niets herkenen

het breed bekeken

en

zwellend hoofd

Dit werk van onze gezamenlijkheid.