Expositie Pittstowe

                                                                        (schilderijen door ACG Vianen:Schilderijen_overzicht_pittstowe

Bij elkaar brengend zien

loopt op naar te voren

om in daarmee te gaan

als afgesproken ruimen

moet ook dit beeld zijn

het binnenin tonen

vlakken richting einde

Voordracht_pittstowe02

 

wordt in het voorkomen

door elke bedrukking

lijfelijk mij gevonden

 

stalt zo bij dan te zien

deze ogen open gebroken

weert als vastgelegd

hand blijvend gedragen.

                                                                                                                                     (Foto – Arnoud Rigter)

(Schilderijen nog te bezichtigen tot
22 jan 2008 – op afspraak en bij openstelling – Galerie Pittstowe)

 

Advertisement

Expositie Pittstowe

                                                                        (schilderijen door ACG Vianen:Schilderijen_overzicht_pittstowe

Bij elkaar brengend zien

loopt op naar te voren

om in daarmee te gaan

als afgesproken ruimen

moet ook dit beeld zijn

het binnenin tonen

vlakken richting einde

Voordracht_pittstowe02

 

wordt in het voorkomen

door elke bedrukking

lijfelijk mij gevonden

 

stalt zo bij dan te zien

deze ogen open gebroken

weert als vastgelegd

hand blijvend gedragen.

                                                                                                                                     (Foto – Arnoud Rigter)

(Schilderijen nog te bezichtigen tot
22 jan 2008 – op afspraak en bij openstelling – Galerie Pittstowe)

 

Expositie Flipside

                                                                        (schilderijen door ACG Vianen:

Img_7802


Om het trappen
heen geslagen

het trillende
uiterste gevoel

wordt bijgedragen
houdend

tot een scharende
tocht

 

denken aan
twinkels

door het bereik
heen te gaan
Img_7792

in daar binnen
getrokken

ogen fluisterend
tot mij

 

waarin ze elkaar
kennen

ontmoeten
vertrouwdheid

het bevestigde
aangestaard

 

ontstellend deze
doorgang

van vlak aan zijn
gezet

uit een rustende
stip.

                                                                         (Foto – Mark Dankers)

(Tentoonstelling vandaag en morgen nog te bezichtingen – tot 7 jan
op afspraak)

Expositie Flipside

                                                                        (schilderijen door ACG Vianen:

Img_7802


Om het trappenheen geslagen

het trillendeuiterste gevoel

wordt bijgedragenhoudend

tot een scharendetocht

 

denken aantwinkels

door het bereikheen te gaanImg_7792

in daar binnengetrokken

ogen fluisterendtot mij

 

waarin ze elkaarkennen

ontmoetenvertrouwdheid

het bevestigdeaangestaard

 

ontstellend dezedoorgang

van vlak aan zijngezet

uit een rustendestip.

                                                                         (Foto – Mark Dankers)

(Tentoonstelling vandaag en morgen nog te bezichtingen – tot 7 jan
op afspraak)

Laatste Pepper in Boekencafé

Het zijn in deze
windBoekencafe_terras

mee gevoerd op
het zelf

de eigen kramp te
luiden

waakt geen een
meer

 

tot uit de
tegenvloeiing

ratelend van
stormend

mag dit zich
verwijzen

ontsponnen in
achterlaten

 

zal wel ontluiken

van verre grond
gehaald

alleen na later
gekomen

 

is dit lege
vertrek

waar iedereen weg
kent

zal het anders
starten.

 

—————————

Vanaf 20 jan
2008: Pepper in de Gouden Bal, Hoogstraat 112a te Eindhoven

Laatste Pepper in Boekencafxc3xa9

Het zijn in dezewindBoekencafe_terras

mee gevoerd ophet zelf

de eigen kramp teluiden

waakt geen eenmeer

 

tot uit detegenvloeiing

ratelend vanstormend

mag dit zichverwijzen

ontsponnen inachterlaten

 

zal wel ontluiken

van verre grondgehaald

alleen na latergekomen

 

is dit legevertrek

waar iedereen wegkent

zal het andersstarten.

 

—————————

Vanaf 20 jan2008: Pepper in de Gouden Bal, Hoogstraat 112a te Eindhoven

Vooraankondiging Expositie

Twee exposities van schilderen van ACG Vianen

Vanaf 21 december tot 7 januari
In de Zesde Kolonne, Tarwelaan 56, Eindhoven
presentatie:vr 21 dec 2007, 20:00

Vanaf 28 december tot 22 januari
In Galerie Pittstowe, Neerstraat 34, Roermond
presentatie:vr 28 dec 2007, 15:00

Hieronder het schilderij wat reeds in Roermond hangt:
001


Foto:
Ralph S. Pittstowe

Vooraankondiging Expositie

Twee exposities van schilderen van ACG Vianen

Vanaf 21 december tot 7 januari
In de Zesde Kolonne, Tarwelaan 56, Eindhoven
presentatie:vr 21 dec 2007, 20:00

Vanaf 28 december tot 22 januari
In Galerie Pittstowe, Neerstraat 34, Roermond
presentatie:vr 28 dec 2007, 15:00

Hieronder het schilderij wat reeds in Roermond hangt:
001


Foto: Ralph S. Pittstowe

Nk-Slam Utrecht

Daar kwam het
voorkomen
Tivolidehelling368_1

als gelijke tred het
bereikte

meer in de rust
gezet daarmee

het dan beademend wensen

 

voortrok in de
daad

beluidend kunnen
merken

gelaten in deze
luister

hetzelf nog steeds
te horen

 

gezocht in eens
afgesloten

terug bij deze
vertelling

waar de stem
ontrolde

 

in daar over
bevestigen

neergelegd te
wezen

betrok het weer
in regenbui.

(winnaar NK Poetry slam: Bernhard Christiansen)

(meer info op: Vooruitgepiekker, De officiële site, Getwetterpagina, Sasmening, Casperherdenkt, hetwedkantoor, krantgebabbel, beeldverslag, Gelettervertelling )

En het Eindhovensdagblad berichtte:

Eindhovensdagblad_4_dec_2007_1
Eindhovensdagblad_8_dec_2007

Krant_10_dec_2007_2

Nk-Slam Utrecht

Daar kwam hetvoorkomenTivolidehelling368_1

als gelijke tred hetbereikte

meer in de rustgezet daarmee

het dan beademend wensen

 

voortrok in dedaad

beluidend kunnenmerken

gelaten in dezeluister

hetzelf nog steedste horen

 

gezocht in eensafgesloten

terug bij dezevertelling

waar de stemontrolde

 

in daar overbevestigen

neergelegd tewezen

betrok het weerin regenbui.

(winnaar NK Poetry slam: Bernhard Christiansen)

(meer info op: Vooruitgepiekker, De officixc3xable site, Getwetterpagina, Sasmening, Casperherdenkt, hetwedkantoor, krantgebabbel, beeldverslag, Gelettervertelling )

En het Eindhovensdagblad berichtte:

Eindhovensdagblad_4_dec_2007_1 Eindhovensdagblad_8_dec_2007

Krant_10_dec_2007_2