Expositie Pittstowe

                                                                        (schilderijen door ACG Vianen:Schilderijen_overzicht_pittstowe

Bij elkaar brengend zien

loopt op naar te voren

om in daarmee te gaan

als afgesproken ruimen

moet ook dit beeld zijn

het binnenin tonen

vlakken richting einde

Voordracht_pittstowe02

 

wordt in het voorkomen

door elke bedrukking

lijfelijk mij gevonden

 

stalt zo bij dan te zien

deze ogen open gebroken

weert als vastgelegd

hand blijvend gedragen.

                                                                                                                                     (Foto – Arnoud Rigter)

(Schilderijen nog te bezichtigen tot
22 jan 2008 – op afspraak en bij openstelling – Galerie Pittstowe)

 

Expositie Pittstowe

                                                                        (schilderijen door ACG Vianen:Schilderijen_overzicht_pittstowe

Bij elkaar brengend zien

loopt op naar te voren

om in daarmee te gaan

als afgesproken ruimen

moet ook dit beeld zijn

het binnenin tonen

vlakken richting einde

Voordracht_pittstowe02

 

wordt in het voorkomen

door elke bedrukking

lijfelijk mij gevonden

 

stalt zo bij dan te zien

deze ogen open gebroken

weert als vastgelegd

hand blijvend gedragen.

                                                                                                                                     (Foto – Arnoud Rigter)

(Schilderijen nog te bezichtigen tot
22 jan 2008 – op afspraak en bij openstelling – Galerie Pittstowe)

 

Expositie Flipside

                                                                        (schilderijen door ACG Vianen:

Img_7802


Om het trappen
heen geslagen

het trillende
uiterste gevoel

wordt bijgedragen
houdend

tot een scharende
tocht

 

denken aan
twinkels

door het bereik
heen te gaan
Img_7792

in daar binnen
getrokken

ogen fluisterend
tot mij

 

waarin ze elkaar
kennen

ontmoeten
vertrouwdheid

het bevestigde
aangestaard

 

ontstellend deze
doorgang

van vlak aan zijn
gezet

uit een rustende
stip.

                                                                         (Foto – Mark Dankers)

(Tentoonstelling vandaag en morgen nog te bezichtingen – tot 7 jan
op afspraak)

Expositie Flipside

                                                                        (schilderijen door ACG Vianen:

Img_7802


Om het trappenheen geslagen

het trillendeuiterste gevoel

wordt bijgedragenhoudend

tot een scharendetocht

 

denken aantwinkels

door het bereikheen te gaanImg_7792

in daar binnengetrokken

ogen fluisterendtot mij

 

waarin ze elkaarkennen

ontmoetenvertrouwdheid

het bevestigdeaangestaard

 

ontstellend dezedoorgang

van vlak aan zijngezet

uit een rustendestip.

                                                                         (Foto – Mark Dankers)

(Tentoonstelling vandaag en morgen nog te bezichtingen – tot 7 jan
op afspraak)

Laatste Pepper in BoekencafĂ©

Het zijn in deze
windBoekencafe_terras

mee gevoerd op
het zelf

de eigen kramp te
luiden

waakt geen een
meer

 

tot uit de
tegenvloeiing

ratelend van
stormend

mag dit zich
verwijzen

ontsponnen in
achterlaten

 

zal wel ontluiken

van verre grond
gehaald

alleen na later
gekomen

 

is dit lege
vertrek

waar iedereen weg
kent

zal het anders
starten.

 

—————————

Vanaf 20 jan
2008: Pepper in de Gouden Bal, Hoogstraat 112a te Eindhoven

Laatste Pepper in Boekencafxc3xa9

Het zijn in dezewindBoekencafe_terras

mee gevoerd ophet zelf

de eigen kramp teluiden

waakt geen eenmeer

 

tot uit detegenvloeiing

ratelend vanstormend

mag dit zichverwijzen

ontsponnen inachterlaten

 

zal wel ontluiken

van verre grondgehaald

alleen na latergekomen

 

is dit legevertrek

waar iedereen wegkent

zal het andersstarten.

 

—————————

Vanaf 20 jan2008: Pepper in de Gouden Bal, Hoogstraat 112a te Eindhoven

Vooraankondiging Expositie

Twee exposities van schilderen van ACG Vianen

Vanaf 21 december tot 7 januari
In de Zesde Kolonne, Tarwelaan 56, Eindhoven
presentatie:vr 21 dec 2007, 20:00

Vanaf 28 december tot 22 januari
In Galerie Pittstowe, Neerstraat 34, Roermond
presentatie:vr 28 dec 2007, 15:00

Hieronder het schilderij wat reeds in Roermond hangt:
001


Foto:
Ralph S. Pittstowe