Project Schouwen

Het langs de naad
gaan
Veldhoven_schouwen_toonzaalProjectschouwen

doorheen als het
moet

geeft aan en
bedacht

 

nu de lijnen
helder

je was niet
terecht
Veldhoven_schouwen_voordracht_2

waar ik zelf zagVeldhoven_schouwen_011_2

 

het beeld met jou

maakt onverwacht

gezekerden aan

tot minutenloos

 

deze beduidingVeldhoven_schouwen_009 

treedt binnen
geslonken

naam gevallenVeldhoven_schouwen_010_2

bezorgend in
rust. 

———————————————————————————————————-

Afgelopen zondag 17 feb 2008 is dit Project "Schouwen" geopend in DeKunstpraktijk, dorpstraat 6a, Veldhoven

Op het weblog http://dekunstpraktijk.web-log.nl/ is het project te volgen.

De Poëzie-Installatie die door ACG Vianen ontworpen en geschreven is kan worden bekeken – enerzijds door de kamer te huren in de Bed&Breakfast – en opaanvraag al daar en tevens door de andere foto’s HIER op hyves te bekijken

Advertisement

Project Schouwen

Het langs de naadgaanVeldhoven_schouwen_toonzaalProjectschouwen

doorheen als hetmoet

geeft aan enbedacht

 

nu de lijnenhelder

je was nietterechtVeldhoven_schouwen_voordracht_2

waar ik zelf zagVeldhoven_schouwen_011_2

 

het beeld met jou

maakt onverwacht

gezekerden aan

tot minutenloos

 

deze beduidingVeldhoven_schouwen_009 

treedt binnengeslonken

naam gevallenVeldhoven_schouwen_010_2

bezorgend inrust. 

———————————————————————————————————-

Afgelopen zondag 17 feb 2008 is dit Project "Schouwen" geopend in DeKunstpraktijk, dorpstraat 6a, Veldhoven

Op het weblog http://dekunstpraktijk.web-log.nl/ is het project te volgen.

De Poxc3xabzie-Installatie die door ACG Vianen ontworpen en geschreven is kan worden bekeken – enerzijds door de kamer te huren in de Bed&Breakfast – en opaanvraag al daar en tevens door de andere foto’s HIER op hyves te bekijken

Slam Delft

In opgelopen
trappenCafe_pelicaan_interieur_1

jou hebben  bijgedragen

van een ver
gezicht

 

de ordening te vasten

alles weg wegend

opgenomen in de
slag

contrasteren de
gelijken

 

gaf aan ons
verleden

een zwart-wit
verbond

brandend door
open lucht

 

klonken naast
vloeibaar

het uiterste
binnen

achtergelaten
berichten

in nachtelijk
verzetten.

 

(Deelnemers aan
de slam: Florian Kullberg
, Gijs
ter Haar, Simon Mulder
, Publiekswinnaar: Lennart Pieters,
Jurywinnaar: ACG Vianen)

Slam Delft

In opgelopentrappenCafe_pelicaan_interieur_1

jou hebben  bijgedragen

van een vergezicht

 

de ordening te vasten

alles weg wegend

opgenomen in deslag

contrasteren degelijken

 

gaf aan onsverleden

een zwart-witverbond

brandend dooropen lucht

 

klonken naastvloeibaar

het uiterstebinnen

achtergelatenberichten

in nachtelijkverzetten.

 

(Deelnemers aande slam: Florian Kullberg, Gijster Haar, Simon Mulder, Publiekswinnaar: Lennart Pieters,Jurywinnaar: ACG Vianen)

The Jungle / de Ridder

Het in langer tot
langgerekt zijn  Caf_the_jungle_5

op de stappen van
treden

weer vaste grond
te voelen

badend zo te
verkennen

 

van mogen zien

wat aandenken
blijft
De_ridder_bord_1

haar samen
gebonden

 

komt de
voorzetting

groter in
twijfelingen

mijn eigen continuxefteit

 Img_1520_formaat_wijzigen_1

vastzittend
bevestigend

onder
hoogspanning gehouden

glijdend door het
donker

tot korter
oogvocht zich hield.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            foto: Jan Heijboer

(Gijs ter Haar in The Jungle: hier)

Impressie-verslag van De ridder dicht!:

The Jungle / de Ridder

Het in langer totlanggerekt zijn  Caf_the_jungle_5

op de stappen vantreden

weer vaste grondte voelen

badend zo teverkennen

 

van mogen zien

wat aandenkenblijftDe_ridder_bord_1

haar samengebonden

 

komt devoorzetting

groter intwijfelingen

mijn eigen continuxc3xafteit

 Img_1520_formaat_wijzigen_1

vastzittendbevestigend

onderhoogspanning gehouden

glijdend door hetdonker

tot korteroogvocht zich hield.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            foto: Jan Heijboer

(Gijs ter Haar in The Jungle: hier)

Impressie-verslag van De ridder dicht!:

Perdu – leesgetekend

Om als misschien
wordenPerdu_1

van tussen het
uitzetten

met waardoor jij ruiste

 

mag je ook
doorgeven

aan elk ander
opletten

in kleur te ontkennen

tot vlak geweten
is

 

zou dit daar
kunnen

behandelend zo
mensen

overwogen wat handt

masserend steen
samen

 

glijdt languit
weg

berustende verte speelt

traag door de
vingers.

Perdu xe2x80" leesgetekend

Om als misschienwordenPerdu_1

van tussen hetuitzetten

met waardoor jij ruiste

 

mag je ookdoorgeven

aan elk anderopletten

in kleur te ontkennen

tot vlak gewetenis

 

zou dit daarkunnen

behandelend zomensen

overwogen wat handt

masserend steensamen

 

glijdt languitweg

berustende verte speelt

traag door devingers.

CANTINA ARCHITECTURA

Het meer in gang
zettenCantina_architectura_1

dan alleen
doortrokken

wat van binnen
bewaard

 

mag uit te leggen
zijn

door continu
verwerken

de lading
schurend

waarmee het wordt
uitgetrokken

 

de lagen
wintervlees

hangend om te
verteren

ontstaansverwarringen

 

deze
voorwendingen zichten

aan het buiten
gedwongen

namen van de
vervolging

waardoor dit
bleek uitgestegen.

CANTINA ARCHITECTURA

Het meer in gangzettenCantina_architectura_1

dan alleendoortrokken

wat van binnenbewaard

 

mag uit te leggenzijn

door continuverwerken

de ladingschurend

waarmee het wordtuitgetrokken

 

de lagenwintervlees

hangend om teverteren

ontstaansverwarringen

 

dezevoorwendingen zichten

aan het buitengedwongen

namen van devervolging

waardoor ditbleek uitgestegen.