Dordtse dag van de Poëzie

In om tot elk
over gaan800pxdordrecht_bibliotheek_4

zet zich ook dan naast

gelijk je de ogen

zoals deze morgen
middag

 

het hebben is
sneller

meld op de hand
gedragen

dezelfde
flikkeringsgeuren

 

hoe mogen we
tussen door

lijkt met mij als
gestalte

roekenloos
vervlogen

 

worsteld met
benamen

afgeleid in te
bepluizen

graatonthandingsboog

opende de wegende
nacht.

 

Advertisement

Dordtse dag van de Poxc3xabzie

In om tot elkover gaan800pxdordrecht_bibliotheek_4

zet zich ook dan naast

gelijk je de ogen

zoals deze morgenmiddag

 

het hebben issneller

meld op de handgedragen

dezelfdeflikkeringsgeuren

 

hoe mogen wetussen door

lijkt met mij alsgestalte

roekenloosvervlogen

 

worsteld metbenamen

afgeleid in tebepluizen

graatonthandingsboog

opende de wegendenacht.

 

Opening Expo Breda – Stichting Kop

Door dit vindbare
zelf 
Stichting_kop_5

op te kunnen
pakken

in elk gedeelte

brengt zich
uitzoeken

 

de stille benen
volgend

met wat is gezegd

of het
uitgebleven

 

pakt daar samen

als verwekend
heden

betrek ik het
groter

van in de beelden 

 Dichter_met_pijp_4

dat buiten het
raam was
 

zo zat in verdere
aanschuiving
 

ons toegelaten
thuis.

                                                                        

                                                                                              foto: Ivo van Leeuwen

Opening Expo Breda xe2x80" Stichting Kop

Door dit vindbarezelf Stichting_kop_5

op te kunnenpakken

in elk gedeelte

brengt zichuitzoeken

 

de stille benenvolgend

met wat is gezegd

of hetuitgebleven

 

pakt daar samen

als verwekendheden

betrek ik hetgroter

van in de beelden 

 Dichter_met_pijp_4

dat buiten hetraam was 

zo zat in verdereaanschuiving 

ons toegelatenthuis.

                                                                        

                                                                                              foto: Ivo van Leeuwen

Cul de Sac

In het wenden na
elkaarCuldesac

door zicht aan zou
zien

weert het
langzaam

zo makend raden

 

mag je dit neer
stappend

in weer cirkelen

van overige
uitspraken

 

daar komen namen

wat dan bij is

in blikken ogen

 

deze holloze
benoeming

strekt naar later

mijn arm leunend
tegen de ruit.

 

————————————–

Poetryslam
Tilburg 11 maart: Publiekswinnaar: Jee Kast, Jurywinnaar: ACG Vianen

Cul de Sac

In het wenden naelkaarCuldesac

door zicht aan zouzien

weert hetlangzaam

zo makend raden

 

mag je dit neerstappend

in weer cirkelen

van overigeuitspraken

 

daar komen namen

wat dan bij is

in blikken ogen

 

deze hollozebenoeming

strekt naar later

mijn arm leunendtegen de ruit.

 

————————————–

PoetryslamTilburg 11 maart: Publiekswinnaar: Jee Kast, Jurywinnaar: ACG Vianen

Artifonie

De morgen laten
brandenLiterair_cafe_maart2

geschoven in
nergens

afgewikkeld
begrepen

halend naar de
rand

 

het is die
verstrekking

meegedeelde nog
iets

heeft ook het
verder

 

dat tussen is
blijven

komt besproken

mee als naast
zijn

 

in zelf hoorbaar

wat treft zeker

tot doorgaan

en bezocht.

Artifonie

De morgen latenbrandenLiterair_cafe_maart2

geschoven innergens

afgewikkeldbegrepen

halend naar derand

 

het is dieverstrekking

meegedeelde nogiets

heeft ook hetverder

 

dat tussen isblijven

komt besproken

mee als naastzijn

 

in zelf hoorbaar

wat treft zeker

tot doorgaan

en bezocht.