Usva-Theater / Battle of the Poets

Het mag misschien kunnen gaanUsvatheater_2

wat helpt nooit aan al die anderen

dit makende zelfverstomende

onder neerbuigende huizen van de stad

 

zal het oog zich langzaam treffen

maakt geen afstand maar wie ben je

tot wel worden en zo rondgeslingert

meegenomen in van het gisteren

 

daarmee kwam ook het tot nogmaals

wat je bereikt in zoveel ooit

steunde jij mijn rug met bewaarde zucht

 

tot in duizelingen van zijn geloven

deze nieuwe aankledingen

vroeg ik aan het zelf een herinnering.

——————————————————

Simon Mulder v/s ACG Vianen: Mulder won.

Advertisement

Usva-Theater / Battle of the Poets

Het mag misschien kunnen gaanUsvatheater_2

wat helpt nooit aan al die anderen

dit makende zelfverstomende

onder neerbuigende huizen van de stad

 

zal het oog zich langzaam treffen

maakt geen afstand maar wie ben je

tot wel worden en zo rondgeslingert

meegenomen in van het gisteren

 

daarmee kwam ook het tot nogmaals

wat je bereikt in zoveel ooit

steunde jij mijn rug met bewaarde zucht

 

tot in duizelingen van zijn geloven

deze nieuwe aankledingen

vroeg ik aan het zelf een herinnering.

——————————————————

Simon Mulder v/s ACG Vianen: Mulder won.

Wordplay

Hoeveel kwam dat
zag2470744104_6212bb4183_2

van jonger en
jonger

en hij wat
bedrempeld

bleek niets te
weten

 

dit maakt slechts
herinneringen

tot iets
stoffiger belopen

nu weer op te
kunnen stellen

 

zouden ook zijn
beklemd100_14752_3

word terecht
gezet

jij die jij en
alles mag

 

mocht zich als
later

tot groeiend in
de verte

in zachtheid
afgeslepen

omdat we elkaar
verzwegen.

———————————

Meer verslag bij Gijs ter Haar HIER

Voor_weblog_2

2469920807_caea196f92_2

 

 

Wordplay

Hoeveel kwam datzag2470744104_6212bb4183_2

van jonger enjonger

en hij watbedrempeld

bleek niets teweten

 

dit maakt slechtsherinneringen

tot ietsstoffiger belopen

nu weer op tekunnen stellen

 

zouden ook zijnbeklemd100_14752_3

word terechtgezet

jij die jij enalles mag

 

mocht zich alslater

tot groeiend inde verte

in zachtheidafgeslepen

omdat we elkaarverzwegen.

———————————

Meer verslag bij Gijs ter Haar HIER

Voor_weblog_2

2469920807_caea196f92_2

 

 

Opening Solo-Expo ACG Vianen

Het komende in te rechtKrabbedans

uit een gespreid hangen

verzet zich aan even

wat ook mag zien

 

is de raaklijn gecentreerd

meedragend in over zijn

is wat nu wel weer ziet

 

kan tot geleidelijkheid

als de afgenomen bestelling

kan mee tot gaande weg houden

 

wat zou oprakenImg_4932

ververst zich ooit eerder

uiterlijkt dan misschien op mij

heffende verbondslading in ogenschijnlijkheid.

—————————————————

De expositie staat tot 4 mei in de Krabbedans

– Witte Dame – Clausplein 10, Eindhoven

Openingstijden dinsdag tot en met zondag:

12:00 – 17:00 (op vrijdagavond tot 21:00)

—————————————————

Img_4909Img_4936

 

 Img_4908

 

Opening Solo-Expo ACG Vianen

Het komende in te rechtKrabbedans

uit een gespreid hangen

verzet zich aan even

wat ook mag zien

 

is de raaklijn gecentreerd

meedragend in over zijn

is wat nu wel weer ziet

 

kan tot geleidelijkheid

als de afgenomen bestelling

kan mee tot gaande weg houden

 

wat zou oprakenImg_4932

ververst zich ooit eerder

uiterlijkt dan misschien op mij

heffende verbondslading in ogenschijnlijkheid.

—————————————————

De expositie staat tot 4 mei in de Krabbedans

– Witte Dame – Clausplein 10, Eindhoven

Openingstijden dinsdag tot en met zondag:

12:00 – 17:00 (op vrijdagavond tot 21:00)

—————————————————

Img_4909Img_4936

 

 Img_4908

 

Innocent Slam

Wat reikt aan
wordenInnocent_hengelo

wat laat zich
denken

dat blijft
ontwakend

dat maakt verder

 

geeft tot even
ook

beide verstaan

zaten in ogen
vast

 

aan het
uitgesproken

aan wat verhoorde

als de vloed
krulde

als dat golvend
spoelen

 

heeft ook straks
dan

weide mijn
gedachte

laten we
herkennen.

 

————————————

Moes: Jury/publiekswinnaar
– Freddy Nekkers: Slampamper

Innocent Slam

Wat reikt aanwordenInnocent_hengelo

wat laat zichdenken

dat blijftontwakend

dat maakt verder

 

geeft tot evenook

beide verstaan

zaten in ogenvast

 

aan hetuitgesproken

aan wat verhoorde

als de vloedkrulde

als dat golvendspoelen

 

heeft ook straksdan

weide mijngedachte

laten weherkennen.

 

————————————

Moes: Jury/publiekswinnaarxe2x80″ Freddy Nekkers: Slampamper

Literaire Avond Zuidwolde

Het is van aan en overEetcafe20zuidwolde_3

komt ook uit later

wat blijkt in ongeveer

bij iets dat zich aanstaart

 

 
loopt verder in deur en deur

om kerend te schuiven

als zij van de hoedster

 

 
lekkert zich aan

Zuidwolde_tent

merkend te veel opeens

ruimt zich als een aankomendheid

 

 

 van in deze waar wacht ik

een gelijk oog druipend009
001004

zwart omhullend

merkt me onthorend.


 

Literaire Avond Zuidwolde

Het is van aan en overEetcafe20zuidwolde_3

komt ook uit later

wat blijkt in ongeveer

bij iets dat zich aanstaart

 

 
loopt verder in deur en deur

om kerend te schuiven

als zij van de hoedster

 

 
lekkert zich aan

Zuidwolde_tent

merkend te veel opeens

ruimt zich als een aankomendheid

 

 

 van in deze waar wacht ik

een gelijk oog druipend009001004

zwart omhullend

merkt me onthorend.