Bundelpresentatie Willem Adelaar te Amersfoort

Dit is door hetlatende kunnenWillemadelaar

de wil die je uitzegt te geven

komt in een langsaan langs zijn

naar de beneden gerichteverwaaiing

 

onder beschuttingdaarin te laten

tegenover hetdoor te vloeien

van slokkendeberustbaarheid

 

mort zich dooraan te dringen

het gescheeldeuitdragende weten

blijkt ook het zichtte kerven

 

de weersomzet totduizelen brengt

geen uitstervendenog in bereik

noem jij mijde nabijheid

keer ik deuiterlijkheden.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s