De 3EEEs

In ouderevoetstappen gezetSimplongroningenentrance

beruste ik klarend

om van na te gaan

licht het op van ergens

 

zo kwam ook hetgaan

als in geljkbaarzijn

wetend van hetvoelen

 

in daarverplaatsend

de tul door hethoofd

wekt op van ditmogen

 

waar het terechtkomt neergelegd

slikt heteindelijk nog samen

zo ver de armenzich strekken

vocht neer vanuitwat zal.