Literaturia – Noorderzon

Bij het kan afzettenBerenkuil_noorderzon_2

de donkerte
beklanken

‘ga voort!’, ‘ga
voort!’

beide in
aangeslagen

 

het behebbelijk
nu

schiet in het
snelller

tot zich daar
vastzet

 

het binnen
ingenomen

onder bogen gezet

licht aan naar
begaan

vulde dit
opgetrokken

 

bij te gaan in
snelheid

stelt van even
gelegen

opengeslagen in
achterlaten.

Advertisement

Literaturia – Noorderzon

Bij het kan afzettenBerenkuil_noorderzon_2

de donkertebeklanken

xe2x80x98ga voort!xe2x80x99, xe2x80x98gavoort!xe2x80x99

beide inaangeslagen

 

het behebbelijknu

schiet in hetsnelller

tot zich daarvastzet

 

het binneningenomen

onder bogen gezet

licht aan naarbegaan

vulde ditopgetrokken

 

bij te gaan insnelheid

stelt van evengelegen

opengeslagen inachterlaten.

Hengelo (O) Hoort nr.10

Wat aan het langs
komtHoh24augustus_2

van de tril
neerzettende

schuift even op,
straks

 

daadt zich tussen
het spreken

het in gelaat te
halen

door het
grendelende eigen

merkt de
constantheid

 

het aangelopen
van zitten

tot mogen in dat
kunnen

gaat om als zowel
in zowel
Markt_hengelo_2

 

de tel van zo overwerpen 

zwijgend naar toe
wordt gehaald

verschijnt in meegelopen,
terug

maakt rust van
dagen.

VideoLink

Hengelo (O) Hoort nr.10

Wat aan het langskomtHoh24augustus_2

van de trilneerzettende

schuift even op,straks

 

daadt zich tussenhet spreken

het in gelaat tehalen

door hetgrendelende eigen

merkt deconstantheid

 

het aangelopenvan zitten

tot mogen in datkunnen

gaat om als zowelin zowelMarkt_hengelo_2

 

de tel van zo overwerpen 

zwijgend naar toewordt gehaald

verschijnt in meegelopen,terug

maakt rust vandagen.

VideoLink

Drents Open DichtFestival

Om na bijgenomen te zijnLuchtopnameklein

stap aan stap zettende

geeft overheen van beide

noemt door om te kunnen

 

wetende te verplaatsen

zo zijn de gezetenen

wat leek in opgebloeid

 

gedaald uit waaromDsc_1711_2

voor vluchtingen in rondaan

maakt om uit het bij zijn 

 

het mogende laten wat ziet

tot in een eveneens ook

deed blikken naar het tussen

waar omwikkelde struinde.

 

Drents Open DichtFestival

Om na bijgenomen te zijnLuchtopnameklein

stap aan stap zettende

geeft overheen van beide

noemt door om te kunnen

 

wetende te verplaatsen

zo zijn de gezetenen

wat leek in opgebloeid

 

gedaald uit waaromDsc_1711_2

voor vluchtingen in rondaan

maakt om uit het bij zijn 

 

het mogende laten wat ziet

tot in een eveneens ook

deed blikken naar het tussen

waar omwikkelde struinde.

 

Kelderman en van Noort

Het open te
hebben staanKlederman_en_van_noort_2

zo is dit wat ze
naast elkaar zijn

dat het
meegenomen werd

om van gespreid
te gedaan

Kelderman_vroeger_2

waar je heen en
weer slingerde

een bewakende van
het eigen

door de
weggevallenheid heen

 

dat anker bevoelende
stilling

als gezwegen
aanroepen

zo tussen de
vingers laten glijden

 

de open mond
laten balanceren

met krullingen
omhoog naar beneden

tot het meer en
meer en meer

oogde ik weer de
nabijheid.

Kelderman en van Noort

Het open tehebben staanKlederman_en_van_noort_2

zo is dit wat zenaast elkaar zijn

dat hetmeegenomen werd

om van gespreidte gedaan

Kelderman_vroeger_2

waar je heen enweer slingerde

een bewakende vanhet eigen

door deweggevallenheid heen

 

dat anker bevoelendestilling

als gezwegenaanroepen

zo tussen devingers laten glijden

 

de open mondlaten balanceren

met krullingenomhoog naar beneden

tot het meer enmeer en meer

oogde ik weer denabijheid.

Folkwoods

Van in daarom tot mogenFolkwoods

meeslingerende tijd

afgenomen en aangedaan

het doen uitkomen

 

zeggen ook van het zonder

glimmend tot ook wel

straalt in dit weer

 

gaven aan het enkelen

delend in ook belopen

de kleine knik van gesterkt

 

waar wit de verstelling is

het grotere in gedragenheid

zo wikkelde besluimering

met smalle gedragen voeten.

 

 

Folkwoods

Van in daarom tot mogenFolkwoods

meeslingerende tijd

afgenomen en aangedaan

het doen uitkomen

 

zeggen ook van het zonder

glimmend tot ook wel

straalt in dit weer

 

gaven aan het enkelen

delend in ook belopen

de kleine knik van gesterkt

 

waar wit de verstelling is

het grotere in gedragenheid

zo wikkelde besluimering

met smalle gedragen voeten.