Bibliotheek Rotterdam

<!–
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Verdana;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:21.0cm 842.0pt;
margin:72.0pt 89.85pt 72.0pt 89.85pt;
mso-header-margin:35.45pt;
mso-footer-margin:35.45pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
–>

Dit is de gestrektheidBieb_rotterdam_2

manoeuvrerend verstromen

door uitstrekkelijk laden

in blijvende aankondiging

 

waar we neerdalen

benoemd als vruchtbaar

verlangzaamd de tredmolen

 

het verzwegen groeten

brengt naar binnengesloten

dit bebladerbaar eigen

 

dampt gecentreerde ademhaling

wat let in dwingendheid

mijn behuizing van het jouwe

schurkt tegen het al gemeend.

Advertisement

Bibliotheek Rotterdam

<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}@page Section1 {size:21.0cm 842.0pt; margin:72.0pt 89.85pt 72.0pt 89.85pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;}div.Section1 {page:Section1;}–>

Dit is de gestrektheidBieb_rotterdam_2

manoeuvrerend verstromen

door uitstrekkelijk laden

in blijvende aankondiging

 

waar we neerdalen

benoemd als vruchtbaar

verlangzaamd de tredmolen

 

het verzwegen groeten

brengt naar binnengesloten

dit bebladerbaar eigen

 

dampt gecentreerde ademhaling

wat let in dwingendheid

mijn behuizing van het jouwe

schurkt tegen het al gemeend.

Bibliotheek Eindhoven

<!–
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:21.0cm 842.0pt;
margin:72.0pt 89.85pt 72.0pt 89.85pt;
mso-header-margin:35.45pt;
mso-footer-margin:35.45pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
–>

Tussen alle
stramheid doorEindhoven_bib

van afkadering
tot staan

slurpt de verte
naar binnen

 

geeft op in
komende zijn

het al dat
neerzetten

in dit gebogen
horen

voorkomt tot na
elkaar

 

het daarbij ziet
aan

zacht zich in
omgeving

tekenend uit
beweging

 

brengt het zelf
in bij

spuwend over
alles heen

rond haar de
witheid

om in open zijn
gevonden.

Bibliotheek Eindhoven

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}@page Section1 {size:21.0cm 842.0pt; margin:72.0pt 89.85pt 72.0pt 89.85pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;}div.Section1 {page:Section1;}–>

Tussen allestramheid doorEindhoven_bib

van afkaderingtot staan

slurpt de vertenaar binnen

 

geeft op inkomende zijn

het al datneerzetten

in dit gebogenhoren

voorkomt tot naelkaar

 

het daarbij zietaan

zacht zich inomgeving

tekenend uitbeweging

 

brengt het zelfin bij

spuwend overalles heen

rond haar dewitheid

om in open zijngevonden.

Museum Kempenland – CKE Onderwijuitgave: "Dit is Eindhoven"

<!–
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:21.0cm 842.0pt;
margin:72.0pt 89.85pt 72.0pt 89.85pt;
mso-header-margin:35.45pt;
mso-footer-margin:35.45pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
–>

Van het en enkel
daardoor478pxsteentjeskerk_eindhoven_3

ga van tot in de
volte

tegen aan het
schuren

lagen de
vergetenden

 

komt aan in open

dat voortschiet

het komende gaan

staart naar
eerder

 

hoe dit bijeen
werpt

een keur van
bezetten

houdend aan in
mogen

 

tot zo het tegenover

momentende in elk

zint ontvangen.

 

Museum Kempenland – CKE Onderwijuitgave: "Dit is Eindhoven"

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}@page Section1 {size:21.0cm 842.0pt; margin:72.0pt 89.85pt 72.0pt 89.85pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;}div.Section1 {page:Section1;}–>

Van het en enkeldaardoor478pxsteentjeskerk_eindhoven_3

ga van tot in devolte

tegen aan hetschuren

lagen devergetenden

 

komt aan in open

dat voortschiet

het komende gaan

staart naareerder

 

hoe dit bijeenwerpt

een keur vanbezetten

houdend aan inmogen

 

tot zo het tegenover

momentende in elk

zint ontvangen.

 

Stratum Binnenste Buiten

<!–
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:21.0cm 842.0pt;
margin:72.0pt 89.85pt 72.0pt 89.85pt;
mso-header-margin:35.45pt;
mso-footer-margin:35.45pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
–>

In open windingenStgerardusmajella_2

de trap verzetten

langsglijdend
hoofd

een beklonken
open

 

tussen het
neerdalen

op stap in
nabijheid

geeft uit door de
rust

 

behoudt zich
gevonden

dragend in
meegaan

de vleug van
vervloeiing

 

draad van
uitspoeling

bergende
bepaaldheid

wikkelen van het
vel

in spraak
aangesloten.

Stratum Binnenste Buiten

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}@page Section1 {size:21.0cm 842.0pt; margin:72.0pt 89.85pt 72.0pt 89.85pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;}div.Section1 {page:Section1;}–>

In open windingenStgerardusmajella_2

de trap verzetten

langsglijdendhoofd

een beklonkenopen

 

tussen hetneerdalen

op stap innabijheid

geeft uit door derust

 

behoudt zichgevonden

dragend inmeegaan

de vleug vanvervloeiing

 

draad vanuitspoeling

bergendebepaaldheid

wikkelen van hetvel

in spraakaangesloten.

Festival KKC&K

<!–
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:21.0cm 842.0pt;
margin:72.0pt 89.85pt 72.0pt 89.85pt;
mso-header-margin:35.45pt;
mso-footer-margin:35.45pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
–>

In het even dat
kort buigtStoomketelfabriek_2

zich schijnt te
kunnen oprichten

verend in het
eigen blijft

moet daarin het
laten zijn

 

wat in deze
ontmoeting ligt

en in weer de
volgende

maakt het
aaneenschuivende

 

waart het
uitzettende eigen

ziet tot een
verzachten

bijgelegen zo passeren

 

stroomt tot in
wijzen

de voedzaam
nemende

warrelend tegen
het staal

zat ik even
buiten binnen.

 

Festival KKC&K

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}@page Section1 {size:21.0cm 842.0pt; margin:72.0pt 89.85pt 72.0pt 89.85pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;}div.Section1 {page:Section1;}–>

In het even datkort buigtStoomketelfabriek_2

zich schijnt tekunnen oprichten

verend in heteigen blijft

moet daarin hetlaten zijn

 

wat in dezeontmoeting ligt

en in weer devolgende

maakt hetaaneenschuivende

 

waart hetuitzettende eigen

ziet tot eenverzachten

bijgelegen zo passeren

 

stroomt tot inwijzen

de voedzaamnemende

warrelend tegenhet staal

zat ik evenbuiten binnen.